Zarząd Stowarzyszenia "Rozwój Bukowiny"

Cyman Andrzej - członek Zarządu Stowarzyszenia; Prezes Zarządu Stowarzyszenia, tel.885-861-495
Keller Joanna - członek Zarządu Stowarzyszenia; Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia, tel.885-861-491
Cyman Justyna - członek Zarządu Stowarzyszenia; Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia, tel.-885-861-494
Gafka Beata - członek Zarządu Stowarzyszenia, tel.885-861-492
Garska Bożena - członek Zarządu Stowarzyszenia, tel- 885-861-490
Gangalowski Marcin - członek Zarządu Stowarzyszenia, tel. 885-861-497