Wybory do rady SU

           W dniu 22 września b.r. odbyły się wybory do rady Samorządu Uczniowskiego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Bukowinie. Wybory poprzedzone zostały kampanią wyborczą. Poszczególni kandydaci do rady SU, spośród klas IV-VI NSP oraz I-III NG, przygotowali plakaty z hasłami wyborczymi, które zostały wywieszone na korytarzu naszej szkoły, aby pozostali uczniowie mogli dokładnie zapoznać się z ich treścią, a następnie przemyśleć, na kogo oddadzą swój głos.

Podczas tegorocznych wyborów uczniowie wybierali nowego Przewodniczącego SU, jego  Zastępcę oraz Sekretarza. W roku szkolnym 2016/2017 przewodniczącym SU została Magdalena Tutkowska z klasy III NG, zastępcą jest Marek Wicher (III NG), a funkcję sekretarza pełni Karolina Treder z klasy I NG.