SPA w Bukowinie -  "Sanus Per Aquam" -  Zdrowie  dzięki  wodzie!

SPA, jako skrót łacińskiej sentencji Sanus Per Aquam, powszechnie jest stosowany do oznaczenia obiektów, w których przy użyciu wszelkich zabaciegów wodnych dbamy o zachowanie higieny, zdrowia fizycznego i psychicznego.
Baseny, termy już w starożytnym Rzymie były cenione jako element zachowania zdrowia, sprawności i higieny. Trudno przecenić dobroczynny wpływ środowiska wodnego na nasz organizm. Znajomość zasad zachowania się w wodzie, umiejętność pływania, nurkowania, bezpiecznych skoków do wody to jeden z elementów naszej kultury, wychowania, a przede wszystkim konieczność zapewniająca nam bezpieczny i bezstresowy pobyt nad wodą.
Umiejętność pływania otwiera drzwi do korzystania ze sprzętu pływającego typu: kajaki, żaglówki, serfing i wielu innych aktywności, których możemy mieć okazję doświadczyć  w naszym życiu.
Nie wszystkie szkoły  dają dzieciom szansę nauki pływania. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bukowinie taką możliwość stwarza, co wiecej, rodzice nie ponoszą kosztów związanych z nauką pływania dzieci. Zajęcia na basenie to jedna z lekcji wychowania fizycznego, a przygotowanie i zaangażowanie dzieci jest elementem  oceny z przedmiotu. Nie każde dziecko musi zostać pływakiem, ale każde dzięki naszym lekcjom może  się  czuć w wodzie dobrze i bezpiecznie.
Ten cel został osiągnięty dzięki systematycznej pracy w wodzie z młodzieżą.  Dzieci z klas IV-V Szkoły Podstawowej zostały oswojone z wodą, zdobyły podstawowe umiejętności zachowania się w niej i dzięki temu mogą być mniej narażone na wypadki niż ich rówieśnicy, którzy z wodą nie mieli kontaktu. Uczniowie starsi z klasy VI Szkoły Podstawowej oraz gimnazjaliści, generalnie opanowali umiejętność pływania w stopniu podstawowym. Kryterium weryfikującym umiejętność pływania był egzamin na kartę pływacką przeprowadzony z końcem roku szkolnego. Wszyscy uczniowie, którzy przystąpili do egzaminu, otrzymali kartę pływacką podstawową. Podczas egzaminu musieli przepłynąc dwoma stylami łącznie minimum 200 metrów, musieli też wykazać się umiejętnością skoku do wody i pływania pod wodą.
Niewątpliwym sukcesem jest przystąpienie i zdanie egzaminu na Żółty Czepek przez troje uczniów klasy III gimnazjum. Żółty Czepek to prestiżowa karta pływacka, osiągalna tylko dla nielicznych i bardzo ambitnych osób. Wymogiem jej otrzymania jest przepłynięcie 1500 metrów, w tym minimum 15 metrów pod wodą. Do egzaminu przystapili uczniowie : Jan Cyman, Michał Formela i Jakub Lejk. Łącznie, karty pływackie, które zostały ufundowane przez Stowarzyszenie Rozwój Bukowiny, posiada 19 uczniów, w tym 15 uczniów uzyskało je w roku szkolnym 206/2017. Ponadto Stowarzyszenie przyznało nagrodę dla naszych pływaków, którzy zdobyli karty pływackie, a zarazem ich frekwencja na zajęciach basenowych wyniosła minimum 95%. Będzie nią udział w zorganizowanym wypoczynku nad wodą jeszcze tego lata. W programie przewidziano pływanie kajakami, łodziami wiosłowymi oraz łodziami żaglowymi typu Omega.
Frekwencja na zajęciach nauki pływania w roku bieżącym była dużo wyższa niż w latach ubiegłych, średnia na poziomie 85 %. Niestety, kilkoro uczniów naszej szkoły odmawiało udziału w lekcjach nauki pływania, świadomie rezygnując ze zdobycia tak cennej umiejętności, jaką jest umiejętność pływania.

Edward Zbigniew