Wstęp

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bukowinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkolabukowina.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2014.02.01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019.01.20.

Strona internetowa jest częściowo