21 września 2018 roku w naszej szkole na godzinie wychowawczej odbyła się ekologiczna akcja „Sprzątanie Świata”.

Tego dnia wszyscy uczniowie ,zarówno ze szkoły podstawowej, jak i gimnazjalnej udali się wraz z wychowawcami w wyznaczone rejony. Wszyscy pozytywnie zmotywowani i zaopatrzeni w worki na śmieci i jednorazowe rękawice, wyruszyli w teren. Klasy I-III sprzątały teren szkoły, klasy IV-V udały się w kierunku Niepoczołowic, zaś klasy VI-VII w stronę lotniska, a klasy VIII i IIIG wybrały się nad jezioro i do parku. Dzięki słonecznej pogodzie akcja przebiegła bardzo sprawnie, a efekty pracy wszystkich uczniów były zadowalające.
Zebraliśmy głównie: papier, plastik ,butelki i puszki aluminiowe. Worki ze śmieciami zostały zebrane w wyznaczonym miejscu. Jak widać, nie do wszystkich ludzi dotarł apel, aby dbać o swoje środowisko. Udział uczniów naszej szkoły w akcji” Sprzątanie Świata” z pewnością przyczyni się do ukształtowania wrażliwości na potrzeby środowiska naturalnego oraz nawyku dbałości o nie.
Głównym celem akcji „Sprzątanie świata” jest rozbudzenie świadomości ekologicznej dzieci i odpowiedzialności za środowisko naturalne. To także zachęta do działań na rzecz ochrony środowiska.