Od wielu lat uczniowie naszej szkoły uczestniczą w akcji pt.”Góra Grosza”, która jest popularyzowana od lat w polskich szkołach. Zbiórka „grosików” jest przeznaczona na pomoc finansową dla dzieci przebywających w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Równie ważnym celem tej akcji jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzeby drugiego człowieka.

               Jak co roku koordynatorem przedsięwzięcia była P. Małgorzata Bieluń –Wożny . Dzięki zaangażowaniu zarówno klas młodszych, jak i starszych oraz ich wychowawców, udało się zebrać łącznie kwotę w wysokości 606,95 zł. Co nas ogromnie cieszy, to fakt, że znacznie przewyższa ona ubiegłoroczny wynik.

Dziękujemy!