W dniu 7 czerwca poznaliśmy zwycięzców III edycji konkursu zorganizowanego przez SU na ,,Najlepszą Klasę w Szkole”.

 

Konkurs trwał cały rok szkolny. Klasy oceniane były według następujących kryteriów:

• wyniki w nauce i zachowaniu
• frekwencja
• czytelnictwo
• przygotowanie apeli szkolnych
• udział w akcjach charytatywnych
• noszenie stroju galowego oraz obuwia zmiennego
• dbanie o swoją klasopracownię ( gazetki; wystrój sali)
• zaangażowanie klasy w życie szkoły.

W wyniku podsumowania konkursu przyznane zostały trzy nagrody za zajęcie I, II oraz III miejsca.

I miejsce i tytuł Najlepszej Klasy w szkole otrzymuje klasa VIII NSP!!! Bravo!

Pozostałe wyniki:

• miejsce II- klasa V NSP
• miejsce III- klasa IV NSP

Zarząd Stowarzyszenia ,,Rozwój Bukowiny” zasponsorował dla wyróżnionych klas ciekawe nagrody.

 

Wszystkim uczniom dziękujemy za pracę i wytrwałość i zapraszamy do udziału w konkursie przyszłym roku szkolnym.
Opiekun SU