23 września 2019 r. te kaszubskie wyróżnienia przyznawane za krzewienie języka kaszubskiego zostały po raz kolejny wręczone podczas dorocznego Dnia Kaszubskiego w Kamienicy Szlacheckiej. Nagrody te są przyznawane od 2012 roku przez Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Kaszubskiego.
Uczennice kl. VIII : Iga Gągolewska, Karina Kobiella i Klaudia Penk wraz z P. Danutą Wesołowską miały możliwość wzięcia udziału w tej uroczystości.
Tradycyjnie, przed galą wręczenia Ryngrafów , rozpoczęły się warsztaty regionalne dla uczniów z udziałem twórców ludowych, m. in. Alicji Serkowskiej, która uczyła zdobienia drewna kaszubskimi wzorami, Pawła Seli –garncarza i wielu innych artystów. Po nauce, która była jednocześnie wielką przyjemnością, nadszedł czas na rozrywkę.
Dla wszystkich uczestników na szkolnej scenie wystąpił Paweł Ruszkowski z Kościerzyny, wokalista, instrumentalista, kompozytor i aranżer z wiązanką polskich i kaszubskich pieśni, które zachwyciły zarówno młodszą , jak i starszą część widowni .

Następnie Pani Dyr. Zespołu Kształcenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej - Dorota Literska witając zgromadzonych, zaznaczyła, że „szkoła jest silnie zakorzeniona w tradycji kaszubskiej i z wielką troską pielęgnuje mowę naszych przodków, starając się, by była przede wszystkim nasza. To, co kaszubskie jest dla nas powodem do dumy, czego wyrazem jest nauka języka kaszubskiego, patron naszej szkoły i wreszcie ta doniosła uroczystość połączona z corocznymi obchodami Dnia Kaszubskiego. To dla nas honor i wielki zaszczyt przyjmować tak zacnych gości,” wśród których znaleźli się m.in. laureaci wcześniejszych edycji nagród Witosława: Janina Kwiecień, Danuta Pioch, prof. Edward Majewicz, a nawet gość z Japonii - prof. Motoki Nomachi.
W tym roku w związku z 10 rocznicą działalności Stowarzyszenia Rady Języka Kaszubskiego tytułem Rycerzy Witosława uhonorowano aż trzy osoby. Laureatami zostali : franciszkanin o. Adam Ryszard Sikora, Tomasz Wicherkiewicz oraz Wanda Lew-Kiedrowska.
Przybliżmy pokrótce ich sylwetki :
Tomasz Wicherkiewicz - polski językoznawca, doktor habilitowany nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki, profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu; socjolingwista, badacz języków mniejszościowych i rzadziej używanych, mniejszości językowych, języków zagrożonych oraz polityki językowej, planowania językowego, dokumentacji i rewitalizacji języków.

Wanda Lew-Kiedrowska - nauczycielka, poetka i inicjatorka nauki języka kaszubskiego. Poetka, pomysłodawczyni Kaszubskiego Dyktanda. W 1998 roku znalazła się w gronie 12 pierwszych nauczycieli z uprawnieniami do nauczania języka kaszubskiego w szkole. Laureatka m.in. Perły Kaszub i Skry Ormuzdowej. Jest znana bukowińskim uczniom i nauczycielom, gdyż nauczała w naszej szkole języka kaszubskiego.

O. Adam Ryszard Sikora - polski teolog i zakonnik, profesor teologii biblijnej, franciszkanin. Autor tłumaczeń Biblii z języków oryginalnych na język polski i kaszubski oraz pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu. Co roku w Wejherowie zimowa porą Danuta Stenka czyta fragmenty Biblii w języku kaszubskim , które przetłumaczył o. Adam Sikora.
Myślę, że dla uczennic naszej szkoły udział w tej uroczystości był niezwykłym wydarzeniem, bowiem mogły zobaczyć ,że język kaszubski jest dla mieszkańców Kaszub tak samo ważny, jak ojczysty język polski i o jego zachowanie zabiegają nie tylko rdzenni mieszkańcy, ale i naukowcy, przedstawiciele władz, ludzie kultury, a nawet fascynuje przedstawicieli odległych krajów. Byłoby niewdzięcznością nie pamiętać o miejscu, skąd się wywodzimy i zapomnieć język przodków naszej małej Ojczyzny.
Danuta Wesołowska