Wzorem ubiegłych lat Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bukowinie przeprowadził konkurs wiedzy o Janie Pawle II oraz plastyczny pod hasłem XIX DNIA PAPIESKIEGO „Wstańcie i chodźmy”.
Organizatorzy konkursu : Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bukowinie, Stowarzyszenie „Rozwój Bukowiny oraz ks. proboszcz parafii pw. Św. Michała Archanioła w Łebuni.

ZSP w Bukowinie swoimi działaniami chciał przedłużyć dziękczynienie za kanonizację i przybliżać osobę Jana Pawła II, ponieważ tegoroczne hasło Dnia Papieskiego zachęca do tego, abyśmy "byli obudzeni i zmobilizowani, wchodząc w nowe, trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa".
Zachęca nas również do tego, aby wstać i zabrać się do pracy wykraczającej poza samego siebie, aby nieść pomoc potrzebującym i dawać świadectwo wiary, jak czynił to Papież Jan Paweł II.

"Wstańmy, chodźmy!" ma przypominać nam wszystkim również także 40-lecie pielgrzymki Papieża do Polski w 1979 roku, podczas której padły znaczące słowa: „Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi! Amen.” .Musimy pamiętać, że Słowa te stały się inspiracją do powstania Ruchu "Solidarności".

Głównym celem konkursu wiedzy było:
• poszerzenie wiedzy na temat życia i działalności Jana Pawła II;
• poznanie dorobku życiowego Ojca Św. i Jego wpływu na kształtowanie historii świata i Polski;
• uczczenie pamięci Jana Pawła II;
• kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i rozszerzania wiedzy religijnej;
• stworzenie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień.
• rozbudzenie ekspresji plastycznej inspirowanej wpływem myśli Jana Pawła II;
• promowanie talentów plastycznych.

Konkurs wiedzy skierowany był do uczniów klas IV-VI oraz VII -VIII ZSP w Bukowinie.
Na formułę etapu składała się część pisemna. Uczestnicy przystąpili do testu składającego się z 30 pytań, na które musieli odpowiedzieć w ciągu 30 minut.
Do konkursu zgłosiło się 15 uczniów w tym w I kategorii tj. klas IV-VI -7 uczniów ,natomiast w drugiej kategorii klas VII-VII 8 uczniów,
W I kategorii klas IV-VI zwycięzcami okazali się uczniowie :
I miejsce – Szymon Biankowski
II miejsce – Mikołaj Dembski
III miejsce - Paulina Kobiella

W II kategorii klas VII-VIII zwycięzcami okazali się uczniowie :
I miejsce ex aequo – Maria Starosta, Oliwia Bladowska oraz Damian Treder
II miejsce - Anna Starosta
III miejsce ex aequo -Paulina Kobiela i Kinga Czaja

Konkurs plastyczny skierowany był do dwóch grup tj. klas I-III oraz grupy przedszkolnej 5-6 latków.
Do konkursu plastycznego w I grupie zgłosiło się 6 uczniów, natomiast w drugiej 2.
Zwycięzcami konkursu w I grupie okazali się uczniowie:
I miejsce – Kacper Kropidłowski
II miejsce – Rita Kazimierczak
III miejsce - Nicola Stencel

Jury przyznało dwa wyróżnienia : Michałowi Błaszkowski oraz Karolinie Górskiej.
W gronie 5-6 letnich przedszkolaków jury przyznało:

I miejsce - Aleksandra Błaszkowska
II miejsce- Filip Reszka
Oficjalne wyniki zostały ogłoszone publicznie w niedzielę 13 października o godz. 9:30 po zakończeniu Mszy św. w Kościele filialnym p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Bukowinie.

W uroczystości wzięli udział laureaci konkursów w towarzystwie członków rodziny.
Laureaci otrzymali nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.

Wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie SERDECZNIE DZIĘKUJEMY za zaangażowanie i uczestniczenie w konkursach, a zwycięzcom GRATULUJEMY.
Dziękujemy serdecznie Zarządowi Stowarzyszenia ”Rozwój Bukowiny”, ks. proboszczowi oraz anonimowemu darczyńcy za ofiarowanie pięknych nagród.
Za tydzień tj. w najbliższą niedzielę 20 października 2019 r. ZSP w Bukowinie zaprasza na krótki apel z okazji XIX dnia Papieskiego pod hasłem : Wstańcie i chodźmy w wykonaniu uczniów klas II-VI Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bukowinie (Kościół w Bukowinie p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny podczas Mszy św. o godz.9:30.).