10.09 w przedszkolu świętowaliśmy " Dzień Przedszkolaka ". Tego dnia wychowankowie wszystkich grup przedszkolnych zostali przyjęci do grona "przedszkolaków" poprzez otrzymanie dyplomu potwierdzającego członkostwo w danej grupie. Przez cały dzień wszystkim przedszkolakom towarzyszył uśmiech na twarzy za sprawą wspólnych gier i zabaw ruchowych oraz konkursów z balami. Przedszkolaki świetnie bawiły się przy muzyce.