„ Pasowania nadszedł czas
będzie uczniem każdy z nas.
Z tej okazji przyrzekamy
że się bardzo postaramy…”

 

25 października 2019 roku odbyła się w naszej szkole uroczystość ślubowania
i pasowania dzieci na uczniów klasy I . Uroczystość uświetnili zaproszeni goście, rodzice, przedszkolacy oraz uczniowie starszych klas z wychowawcami.
Zanim nastąpiła podniosła chwila pasowania, pierwszoklasiści wykazali się wiedzą, umiejętnościami artystycznymi oraz odwagą. Udowodnili, że potrafią śpiewać, recytować wiersze i rzucać woreczkami do celu. Z uśmiechem wypili także napój mądrości i odwagi. Publiczność nagrodziła dzielnych pierwszaków gromkimi brawami. Swoją postawą uczniowie udowodnili, iż są gotowi do złożenia uroczystego ślubowania.
W niezwykle podniosłej atmosferze, przed Sztandarem szkoły, pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pani dyrektor Elżbieta Tandek dokonała symbolicznym ołówkiem aktu pasowania na ucznia. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów i prezentów zakupionych przez rodziców oraz Zarząd „Stowarzyszenie Rozwój Bukowiny”.
Po ceremonii pasowania starsi uczniowie gratulowali pierwszakom przyjęcia do braci uczniowskiej i życzyli im sukcesów w nauce.
Miłą uroczystość zakończył słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Zarówno uczniowie, rodzice, jak i zaproszeni goście pełni wrażeń i dobrego humoru rozeszli się do domów. Tegoroczne pasowanie na długo pozostanie w pamięci pierwszoklasistów.
Serdecznie dziękuję Rodzicom, za zaangażowanie i udział w przygotowaniach do uroczystości.
Izabela Szczypior