Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Bukowinie ogłasza
rekrutację na rok szkolny 2020/2021
do oddziałów przedszkolnych
w terminie od 02.03.2020 r do 17.04.2020 r.

Wnioski można pobierać w sekretariacie.