Wyniki konkursów:
1. Wiedzy o życiu i działalności naszego papieża św. Jana Pawła II i plastycznego „Totus Tuus”.
2. Plastycznego pt. ”Maryja w życiu św. Jana Pawła II” .
TOTUS TUUS, Cały Twój Maryjo – to hasło tegorocznego, XX Dnia Papieskiego. Młody ks. Karol Wojtyła na swoje biskupie hasło wybrał zawołanie Totus Tuus. Towarzyszyło mu ono aż do powrotu do domu Ojca. Zaczerpnął je z dzieła św. Ludwika Marii Grignion de Montfort Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, które czytał jako dwudziestoletni młodzieniec, w czasie okupacji, pracując w kamieniołomach. Słowa Totus Tuus – Cały Twój (Maryjo) są związane z dojrzałym życiem Papieża i wyrażają Jego postawę wobec Boga i Maryi, a w konsekwencji do człowieka i całego świata. Życie św. Jana Pawła II było coraz pełniejszą realizacją zawierzenia Bogu przez Maryję. Pan potrzebował Matki, by „być Bogiem z nami”, człowiek potrzebuje Matki, by być dzieckiem Boga.


Z związku z przypadającą w 2020 roku setną rocznicą urodzin św. Jana Pawła II na przełomie miesiąca października 2020 r. Stowarzyszenie „Rozwój Bukowiny”, dyrektor Zespołu-Szkolno-Przedszkolnego, proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła w Łebuni oraz nauczyciele ZSP w Bukowinie zaprosili uczniów do wzięcia udziału w dwóch konkursach, aby były one inspiracją do pogłębienia wiedzy na temat życia i działalności Papieża Polaka.
Cele konkursu:
1.Pogłębienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o życiu Papieża Polaka.
2.Odwołanie się do nieprzemijających i fundamentalnych wartości i idei tkwiących w życiu i działalności Jana Pawła II.
3.Promowanie wśród młodych Polaków postawy zawierzenia życia Bogu przez Maryję.
4.Uczczenie jubileuszowych obchodów XX Dnia Papieskiego.
5.Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci i młodzieży.
6.Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży.
Konkursy zostały podzielone na 4 kategorie wiekowe:
Przedszkolaki w wieku 5-6 lat (praca plastyczna) pt. ”Maryja w życiu Jana Pawła II”., klasy 1-3 (praca plastyczna pt. Maryja w życiu Jana Pawła II ) oraz klasy 4-6– (test wiedzy) oraz 7-8 (test wiedzy).
Do udziału w konkursie w kategorii 5-6 latków zgłosiło się 7 dzieci,a w kategorii klasy 1-3 zgłosiło się 12 uczniów.
W ramach konkursu złożono fantastyczne prace, których ilość nas zaskoczyła.
Po przeprowadzeniu wyboru najlepszych prac konkursowych, biorąc pod uwagę zgodność z tematem, poziom artystyczny, jakość i estetykę prac, samodzielność i staranność ,ciekawą technikę ,nakład pracy Jury postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia:

Lp

Nazwisko i imię

5-6 latki

Wyniki

1

Błaszkowska Aleksandra

I miejsce

2

Kropidłowski Jakub

II miejsce

3

Świątek Jan

III miejsce

4

Holk -Łebiński Jakub

wyróżnienie

5

Klinkosz Fabian

wyróżnienie

6

Śmigiecka Milena

wyróżnienie

7

Stencel Zofia

wyróżnienie

Lp

Nazwisko i imię

Klasy 1-3

Wyniki

1

Kropidłowski Kacper

I miejsce

2

Górska Karolina

II miejsce

3

Błaszkowski Michał

III miejsce

4

Kazimierczak Rita

Wyróżnienie

5

Schmydke Wiktoria

Wyróżnienie

6

Świątek Nikola

Wyróżnienie

7

Biankowska Aleksandra

Wyróżnienie

8

Wenta Maria

Wyróżnienie

9

Wałęcak Maja

Wyróżnienie

10

Gajda Aleksander

11

Glodowska Julia

12

Stencel Karolina

12 października 2020 roku w Zespole Szkolno- Przedszkolnym odbył się konkurs wiedzy o o życiu i działalności Naszego Papieża św.Jana Pawła II.

Do udziału w konkursie w I kategorii zgłosiło się 9, natomiast w II -13 uczniów.

Zadaniem uczestników konkursu było rozwiązanie testu dotyczącego dzieciństwa i młodości Karola Wojtyły, okresu kardynalskiego, lat pontyfikatu oraz znajomości terminów związanych z pontyfikatem Jana Pawła II.

Laureatami konkursu zostali:

Lp

Nazwisko i imię

Klasy 4-6

Wyniki

1

Biankowski Szymon

I miejsce

2

Ida Gongolewska

II miejsce

3

Kinga Koszałka

III miejsce ex aequo

4

Stencel Zuzanna

5

Olga Stolc

Wyróżnienie

6

Keller Daniel

7

Treder Adrianna

8

Kreft Igor

9

Cyman Mikołaj

Lp

Nazwisko i imię

Klasy 7-8

Wyniki

1

Kinga Czaja

I miejsce

2

Starosta Maria

II miejsce

3

Treder Damian

III miejsce

4

Schmydek Nikola

5

Paczuła Eiasz

6

Bladowska Oliwia

7

Starosta Anna

8

Dębski Mikolaj

9

Pipka Paulina

10

Kobiella Paulina

11

Regliński Kacper

12

Śmigiecka Oliwia

13

Itrych Kornelia

Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział w konkursach. Gratulujemy zaangażowania i wspaniałych pomysłów oraz za trud włożony w naukę oraz przygotowanie prac konkursowych. Gratulujemy pomysłowości i twórczego myślenia. Zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych konkursach.

Cieszy nas bardzo niesłabnące zainteresowanie tematem i nauczaniem Jana Pawła II oraz zaangażowanie dzieci, bez których konkurs nie miałby racji bytu. Jesteśmy dumni z tego, że mogliśmy w tak piękny sposób uczcić 100. rocznicę urodzin naszego Papieża Polaka.

Słowa podziękowania kierujemy również do wychowawców i nauczycieli za pomoc w organizacji konkursu oraz Zarządu Stowarzyszenia, Dyrekcji, Proboszcza parafii pw. św. Michała Archanioła w Łebuni za zasponsorowanie pięknych nagród.

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie dyplomów i nagród rzeczowych odbyło się na Mszy św. w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Bukowinie dnia 18.10.2020 r. o godz.9:30.