W dn. 18 grudnia 2020 r. w naszej szkole odbył się konkurs czytelniczy pt. „Pięknie czytam”, w którym wzięli udział uczniowie z kl. I-VIII. Uczestnicy zostali podzieleni na 3 kategorie wiekowe :
kl. I-III
kl. IV-VI
kl.VII – VIII.

Zgodnie z regulaminem konkursu ,mógł wziąć w nim udział każdy uczeń szkoły. Należało wybrać fragment ulubionej książki, przygotować jego własną interpretację i przedstawić ją komisji konkursowej w czasie nie dłuższym niż 5 minut.
Ocenie podlegały takie elementy jak: płynność, bezbłędność czytania, wyrazistość i dykcja oraz interpretacja czytanego tekstu.
Komisja w składzie : Beata Starosz i Danuta Wesołowska, nauczycielki j. polskiego, przyznała następujące miejsca :
w kategorii klas I –III
1 miejsce - Bianka Klinkosz kl. II
2 miejsce - Nikola Stencel kl. II
3 miejsce – Kacper Kropidłowski kl. III
w kategorii klas IV- VI
1 miejsce – Agnieszka Piasecka kl.VI
2 miejsce - Zofia Kostuch kl.VI
3 miejsce – Zuzanna Dembska kl.VI
w kategorii klas VII-VIII
1 miejsce – Oliwia Smigiecka kl. VIII
2 miejsce – Paulina Kobiella kl. VII
3 miejsce – Nikola Schmydke kl. VII

Serdeczne gratulacje dla zwycięzców i podziękowania dla wszystkich uczestników konkursu.
Konkurs promował czytelnictwo, budził zainteresowanie wartościową literaturą dziecięcą i młodzieżową, stworzył możliwość prezentacji własnych umiejętności. Ponadto uczniowie doskonalili piękne czytanie oraz uczyli się rywalizacji w miłej atmosferze.