Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Bukowinie ogłasza
rekrutację na rok szkolny 2021/2022
do oddziałów przedszkolnych
w terminie od 15.02.2021 r do 15.03.2021 r.
Wnioski można pobierać ze strony internetowej
szkoły www.szkolabukowina.pl

wniosek