Przewodnicząca rady SU: Martyna Stankiewicz klasa 8 SP

Zastępca przewodniczącej: Karolina Treder klasa 3 G

Sekretarz: Dominik Cyman klasa 7SP