Szanowni Mieszkańcy i Rodzice Uczniów naszego Zespołu

lipiec - 2016

Na zebraniu w dniu 28 czerwca podsumowaliśmy rok 2015. Poprowadził je nasz członek honorowy Pan Wójt Jerzy Pernal, któremu bardzo dziękujemy za zaangażowanie. Członkowie organów Stowarzyszenia przedstawili na zebraniu sprawozdania z działalności, a pełniąca obowiązki dyrektora Zespołu Pani Bernadeta Szczypiorska oraz sprawująca nadzór pedagogiczny Pani Danuta Wesołowska  – wyniki działalności szkoły

Do Mieszkańców Bukowiny.                                         14.05.2016.

  

W dniu 09.05.2016 r. do sekretariatu ZSP wpłynęło pismo od Pani Katarzyny Urban z  prośbą o udostępnienie Świetlicy Wiejskiej prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwój Bukowiny - pismo w załączeniu. W dniu 13