23 października 2018 roku uczniowi klasy I stali się pełnoprawnymi uczniami Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Bukowinie.

W ten dzień odbyło się ślubowanie i pasowanie na ucznia. Dzieci były bardzo podekscytowane całą uroczystością.

Z zapałem oraz pełni powagi wypełniali zadania, które stawiali im uczniowie ze starszych klas. Przebyli z sukcesami podróż przez pięć krain, w których udowadniali, że zasłużyli na miano ucznia. Pięknie śpiewali oraz recytowali wiersze. Wszyscy zebrani zgodnie stwierdzili, że dzieci zasłużyły na ustąpienie w poczet uczniów.