DYREKTOR SZKOŁY: Elżbieta Tandek
Wicedyrektor: Dorota Starosta
WYCHOWAWCY KLAS:
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE:
3- latki: Kamila Okroj
4- latki: Kornelia Pawlak- Cierocka
5- latki – 6 latki : ZuzannaTreder
NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
KL. I- Izabela Szczypior
KL. II - Iwona Konkol
Kl. III – Kamila Górka
KL. IV - Małgorzata Bieluń - Woźny
KL. V - Danuta Wesołowska
KL. VI – Beata Starosz
Kl. VII – Dorota Starosta
Kl. VIII- Krzysztof Kolke
NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW:
J. ANGIELSKI: Dorota Starosta
J. NIEMIECKI: Małgorzata Bieluń-Woźny
J. POLSKI: Beata Starosz / Danuta Wesołowska
J. KASZUBSKI: Danuta Wesołowska
J. KASZUBSKI Z MUZYKĄ REGIONU: Danuta Wesołowska , Michał Szczypiorski
HISTORIA: Joanna Jelińska/Paweł Butowski
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE: Joanna Jelińska
MATEMATYKA: Ewa Bigus / Krzysztof Kolke
BIOLOGIA: Danuta Dawidowska
CHEMIA: Henryka Bogdziewicz
FIZYKA: Ewa Bigus
GEOGRAFIA: Michał Wiśniewski
RELIGIA: Irena Gliszczyńska , ksiądz Tomasz Zimny
INFORMATYKA: Krzysztof Ołdakowski
MUZYKA: Michał Szczypiorski
WŁASNA HISTORIA I KULTURA KASZUBÓW: Joanna Jelińska
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE: Magda Thiede
WYCHOWANIE FIZYCZNE: Zbigniew Świerk
TECHNIKA , PLASTYKA: Iwona Konkol
ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE: Michał Szczypiorski
TAŃCE: Wiesława Wojciechowicz
PRZYRODA: Krzysztof Ołdakowski
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE:
REGIONALNE KOŁO TEATRALNE: Beata Starosz , Danuta Wesołowska
CHÓR I ZESPÓŁ WOLKALNY: Michał Szczypiorski
NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH: Michał Szczypiorski
ZAJĘCIA Z PIŁKI NOŻNEJ: Krzysztof Kolke
KÓŁKO DZIENNIKARSKO FOTOGRAFICZNE – Danuta Wesołowska
PEDAGOG SZKOLNY: Magda Thiede
LOGOPEDA SZKOLNY: Katarzyna Stolc