6 listopada 2019 r. uczniowie klas 1-5 pojechali na wycieczkę do RIPOK w Chlewnicy. Ta żywa lekcja w terenie wzbogaciła uczniów o nową wiedzę i usystematyzowała wcześniej zdobytą. Uczniowie naszej szkoły mieli możliwość obserwacji miejsca składowania odpadów komunalnych oraz ich przetwarzania a więc sortowni taśmowej, instalacji do kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, wiaty na odpady i surowce wtórne a także produktu finalnego a więc sprasowane gotowe surowce przeznaczone do dalszego przerobu np. na paliwo alternatywne.