OGŁOSZENIE

Wstępne informacje dotyczące organizacji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021
1. Ze względów bezpieczeństwa, mając na uwadze minimalizację zagrożenia zarażeniem się wirusem COVID – 19, do odwołania, do budynku szkoły będą mieli wstęp wyłącznie pracownicy oraz uczniowie i wychowankowie.
2. Wszelkie zapytania, problemy oraz wnioski będą przyjmowane telefonicznie, mailowo lub poprzez dziennik elektroniczny, a ich rozpatrzenie będzie przesyłane zwrotnie rodzicom lub opiekunom prawnych pocztą elektroniczną.
Tel. sekretariat 59 861 12 70, kom: 885 172 123
Tel. dyrektor ZSP 885 861 496
Email dyrektor: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Na przerwach w budynku szkoły oraz w samochodach przewożących dzieci, pracownicy i uczniowie mają obowiązek przez cały okres pobytu, nosić maskę zasłaniającą nos i usta. Rodzice lub opiekunowie prawni mają obowiązek dopilnowania, aby ich dziecko zostało wyposażone w maseczkę.
4. Każde dziecko i pracownik szkoły ma obowiązek każdorazowo zdezynfekować ręce przed wejściem do budynku szkoły oraz do samochodu służącego do przewozu dzieci.
5. U każdego dziecka, przed wejściem do budynku szkoły, a także do samochodu przewożącego dzieci, zostanie dokonany pomiar temperatury ciała. Osoby, które będą miały podwyższoną temperaturę lub będą przejawiać inne objawy chorobowe, nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach fizycznie, lecz tylko w sposób zdalny.
6. Zajęcia w naszej placówce w roku szkolnym 2020/2021, w związku z wprowadzonym w naszym kraju stanem epidemicznym, będą odbywały się w sposób hybrydowy.
Oznacza to, że dziecko, które odbywa kwarantannę lub nie będzie mogło uczestniczyć w zajęciach w szkole z powodu choroby, będzie mogło brać udział w każdych zajęciach w sposób zdalny według obowiązującego planu lekcji, po zgłoszeniu takiej potrzeby przez rodzica lub opiekuna prawnego do wychowawcy klasy.
W praktyce, nauczyciel w naszej placówce będzie prowadził zajęcia jednocześnie w szkole oraz drogą online. Szczegóły dotyczące formy i wyboru platformy każdy nauczyciel przedstawi indywidualnie, ale zapewne będą one na podobnych zasadach, jakie obowiązywały w drugim semestrze kończącego się roku szkolnego 2019/2020.
7. Uczniowie nie mogą pożyczać od siebie przyborów szkolnych, dlatego obowiązkiem rodziców lub opiekunów prawnych będzie wyposażenie dziecka we wszystkie niezbędne przedmioty potrzebne do zajęć szkolnych.
8. Ze względu na obecną sytuację w naszym kraju oraz na ograniczenie czasu pobytu dzieci w szkole, do odwołania, w naszej placówce nie będą organizowane żadne zajęcia pozalekcyjne.
9. Dzieci podczas pobytu w naszej placówce będą miały obowiązek przebywania w salach wyznaczonych wyłącznie dla danej grupy wiekowej. To znaczy, że zajęcia kierunkowe (np. informatyka, muzyka, chemia, biologia, itd.) będą się odbywały w klasach wyznaczonych dla danej grupy dzieci.
10. Czas przerw w naszej placówce zostanie rozdzielony czasowo dla różnych grup wiekowych dzieci. Wskazaniem jest, aby dzieci podczas przerw nie przebywały na holu, lecz na boisku szkolnym lub w razie pogody deszczowej, w swoich klasach, które podczas każdych zajęć i przerw będą poddawane wzmożonej wentylacji (zajęcia i przerwy przy uchylonych oknach).
11. Bieżące informacje będziemy wysyłać do rodziców poprzez dziennik elektroniczny lub stronę internetową szkoły.

WSTĘPNA ORGANIZACJA DOWOZU
1. W poniedziałek 31.08.2020r. pracownicy szkoły odpowiedzialni za dowóz dzieci, będą kontaktowali się z rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci, które zostały zgłoszone do dowozu do naszej placówki. W tym dniu zostaną ustalone godziny odbioru dzieci z podwórka ich domów lub mieszkań.
2. Rodziców, którzy do tej pory nie zgłosili takiej potrzeby, a są zainteresowani organizacją dowozu dzieci, prosimy o bezpośredni kontakt pod numer tel.885 861 489.
3. Przed wejściem do busa, rodzice są zobowiązani dopilnować, żeby dziecko poprawnie założyło maseczkę osłaniającą nos i usta, natomiast kierowcy będą mieli obowiązek dezynfekować ręce uczniom oraz dokonywać pomiaru temperatury ciała.
4. Pracownicy, którzy są wyznaczeni do przewozu dzieci to :
Pani Monika, tel. 885 861 489
Pan Ryszard, tel. 885 861 498
Pan Kazimierz

ORGANIZACJA DNIA 01.09.2020r.
1. Godzina 9.00 – Msza święta w kościele w Bukowinie. Dla osób dojeżdżających zorganizowany jest transport.
2. Po powrocie z kościoła spotkanie uczniów z wychowawcami w klasach i podanie wstępnego planu zajęć oraz informacji dotyczących organizacji roku szkolnego 2020/2021.
3. Rozwóz dzieci dojeżdżających do ich miejsca zamieszkania.
4. Wychowawcy pozostają z dojeżdżającymi uczniami w klasach do czasu odbioru ostatniego ucznia przez kierowców.

Życzę wszystkim zdrowia i spokojnego przebiegu nowego roku szkolnego.

Z poważaniem,
Elżbieta Tandek
Dyrektor ZSP w Bukowinie